O nas

 

Teozofsko društvo je svetovna organizacija, katere osnovni cilj – univerzalno bratstvo – temelji na spoznanju, da je življenje v vseh svojih raznolikih oblikah, človeških in vseh drugih, nedeljivo Eno.

Ustanovljeno je bilo 17. novembra 1875 v New Yorku, pozneje je svoj sedež preneslo v Indijo in bilo 3.aprila 1905 registrirano v Madrasu (današnji Chennai).
Trije cilji Društva so:

  • 1. Osnovati jedro univerzalnega bratstva, ne glede na raso, vero, spol, socialni položaj in barvo kože.

  • 2. Spodbuditi primerjalni študij verstev, filozofij in znanosti.

  • 3. Preučevati nepojasnjene zakone narave in latentne sile v človeku.

Društvo svojim članom ne vsiljuje nobenega verovanja. Združuje jih iskreno iskanje resnice in želja po spoznanju pomena in namena bivanja s pomočjo študija, razmišljanja, čistega življenja in ljubečega služenja.

Teozofija je modrost, ki je osnova vseh religij, brez vseh dodatkov in praznoverja. Uči filozofijo, ki pojasnjuje življenje in razodeva, da vesolje vodita pravičnost in ljubezen. Njeno učenje pomaga razvijati skrito duhovno naravo človeka, neodvisno in brez strahu.

Teozofsko društvo v Sloveniji je sestavni del mednarodnega Teozofskega društva s sedežem v Adyarju, s katerim uresničuje enake cilje. Pri svojem delovanju se člani ravnajo  po sprejetih pravilih, potrjenih s strani Matičnega društva in slovenskih državnih organov. Pravila delovanja ureja Temeljni akt Teozofskega društva v Sloveniji in Poslovnik o delu skupščine Teozofskega društva v Sloveniji.

 

 

 

 

 


Svoboda misli

Ker se je Teozofsko društvo razširilo daleč po svetu in ker so pripadniki vseh verstev postali njegovi člani, ne da bi se pri tem odpovedali posebnim dogmam, naukom in verovanjem svojih religij, menimo, da je treba poudariti, da ni nobenega nauka, nobenega mnenja, pa naj bi ga učil in zastopal kdor koli, ki bi kakor koli vezal člane Društva. Nobenega nauka ni, ki ga ne bi mogel vsak član ali sprejeti ali zavrniti. Edini pogoj za članstvo je soglasje s tremi društvenimi cilji. Noben učitelj ali pisatelj od H.P.Blavatsky dalje nima avtoritete, da bi vsiljeval članom svoje nauke ali mnenja. Vsak član ima pravico, da sledi kateri koli miselni šoli, nima pa pravice, da bi svoj izbor vsiljeval drugim. Nobenega kandidata za funkcijo v Društvu in nobenega volivca ne moremo šteti za nesposobnega za kandidaturo ali volitve zaradi njegovega prepričanja ali ker pripada neki drugi miselni šoli. Mnenja ali verovanja ne dajejo niti predpravic niti nimajo za posledico kazni. Člani generalnega sveta zato resno prosijo vsakega člana Teozofskega društva, da ohranja, brani in se ravna po teh osnovnih načelih Društva in da pogumno uveljavlja svojo pravico do svobode misli in njenega izražanja v okviru vljudnosti in spoštovanja drugih.

Svoboda Društva

Teozofsko društvo sodeluje z vsemi drugimi organizacijami, ki s svojimi cilji in delovanjem omogočajo tako sodelovanje, vendar je in ostaja od njih popolnoma neodvisna organizacija, ki ni posvečena nobenim drugim razen lastnemu namenu. Društvo namerava razvijati svoje delo po najširših in najobsežnejših smernicah, napredovati k svojim trem ciljem, se po njih ravnati v skladu z božansko modrostjo, ki je vsebovana v imenu Teozofija.
Univerzalno bratstvo in modrost sta nedoločena in neomejena in vsak član Teozofskega društva ima popolno svobodo mišljenja, vendar pa skuša Društvo vedno obdržati svoj poseben in edinstven značaj, zato se ne pridružuje in ne istoveti z nobeno drugo organizacijo.

BESEDILO SKLEPOV, KI JIH JE SPREJEL

GENERALNI SVET TEOZOFSKEGA DRUŠTVA

 

Vabimo vas, da obiščete spletno stran mednarodnega Teozofskega društva s sedežem v Adyarju, v Chennaju, Indija: www.ts-adyar.org